21ºTA ao Convenio n° 347-2013 30 de agosto de 2017