8ºTA ao Convenio n° 347-2013 14 de setembro de 2015