13ºTA ao Convenio n° 347-2013 2 de janeiro de 2017