10ºTA ao Convenio n° 347-2013 21 de janeiro de 2016