23ºTA ao Convenio n° 347-2013 24 de novembro de 2017